Engelsk Bulldog
Engelsk Bulldog
Engelsk Bulldog
Kommer fra Storbritannia og har gjennomgått en forvandlig  fra hvordan hunden så ut opprinnelig. Dette pga av at okse kamper ble forbudt.

Helhetsinntrykk: Glatthåret, tettbygget hund, ganske lavstilt, bred, kraftfull og kompakt. Hodet er ganske stort i forhold til hundens totale størrelse, men ikke så overdrevet at det ødelegger symmetrien i helheten. Kort ansikt, snutepartiet bredt og butt med noe oppstoppernese.
Kroppen er kort og kompakt. Bena kraftige, muskuløse og harde. Bakparten høy og kraftig, men noe lettere sammenlignet med den tyngre forparten.

Gir inntrykk av besluttsomhet, styrke og energi. Våken, dristig, lojal, pålitelig, modig, med et barskt og bistert utseende.
En meget hengiven hund, glad i barn og voksne.🙂


Jofro-Bulls Enoch passer Jofro-Bulls Gaia
Din overskrift
Hvordan Engelsk Bulldog så ut tidligere!
Din overskrift
Bulldog er best 😀