Den 23 april fødte "Bodil"😀  fem flotte bulldog valper. Vi har forsøkt å sette i sammen en liten video av fødselen.

Velkommen til verden Q-kullet 😀 😀 😀
" Bodil gave birth to five english bulldogs on the 23 of April, enjoy our video !