R-KULL

R-kull, 2 dager gamle.  Godt at mamma Leah har nok melk!