Får mat av mor

Jofro-Bulls Gelius

Jofro-Bulls Geb Lillebror

Jofro-Bulls Gaia

Jofro-Bulls Gyda

G-kullet kom til verden 16.04.2004 

Mor: Jofro-Bulls Dahlila Valborg
Far: SE UCH Malcom's Fireball

NVV-13 Jofro-Bulls Great Doris
NVV-14, NORDVV-14 Jofro-Bulls Gyda
Jofro-Bulls Gaia
Jofro-Bulls Gelius Odd
Jofro-Bulls Geb Lillebror